فیلم منتخب

"Silicon Valley" اروپا پس از ترک اتحادیه/ گزارش یورونیوز را از پیامدهای برگزیت بر اقتصاد فناوری اطلاعات در لندن ببینید

گالری فیلم

"Silicon Valley" اروپا پس از ترک اتحادیه/ گزارش یورونیوز را از پیامدهای برگزیت بر اقتصاد فناوری اطلاعات در لندن ببینید

واقعیت افزوده؛ تلاش تازه ای از انسان برای پیشرفت

گالری فیلم

واقعیت افزوده؛ تلاش تازه ای از انسان برای پیشرفت

تلفیق هنر و فناوری؛ معبد تصفیه کننده هوا را در پکن ببینید

گالری فیلم

تلفیق هنر و فناوری؛ معبد تصفیه کننده هوا را در پکن ببینید

گزارش از نمایشگاه جدیدترین فناوری‌های عکاسی و فیلمبرداری  در نمایشگاه فتونیکا

گالری فیلم

گزارش از نمایشگاه جدیدترین فناوری‌های عکاسی و فیلمبرداری در نمایشگاه فتونیکا